WebAPI

Bibliotek-Systemer As
Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1.38 $ $Date: 2020/05/08 09:27:39 $

Innholdsfortegnelse

Register
1. Bibliofils WebAPI
1.1. Autentisering
1.2. Uthenting av data
1.2.1. OAI-PMH
1.2.2. Z39.50
1.2.3. Search/Retrieve via URL (SRU)
1.2.4. RSS
1.2.5. KatalogKrydder
1.2.6. REST-servicer
1.3. Endring av data
1.3.1. REST-servicer
1.4. Test APIet

tabelloversikt

1.1. metadataPrefix
1.2. SRU recordSchema
1.3. Parametere
1.4. Parametere
1.5. Parametere
1.6. Parametere
1.7. Parametere
1.8. Parametere

Eksempeloversikt

1.1. OAuth
1.2. SRU
1.3. Nyeste titler ("kikkhull")
1.4. KatalogKrydder
1.5. KatalogKrydder som json
1.6. items og visningsmaler
1.7. GET Request for items
1.8. GET Request for copies
1.9. getDepartments
1.10. translateBarcode
1.11. getBranches
1.12. userinfo
1.13. requests
1.14. getLnr
1.15. bibauth
1.16. addReservation
1.17. Bruk av fee
1.18. removeReservations
1.19. getLoans
1.20. renewLoans
1.21. Obskoder