1.4. Bibliotekkortet : digitalt nasjonalt lånekort

Bibliotekkortet er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan få ved å registrere seg på https://bibliotekkortet.no.

Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, Bank-ID, m.fl.).

Ordningen er beregnet på de som ikke har lånekort fra før av. De kan nå registrere seg digitalt, og benytte seg av bibliotekenes digitale tilbud. Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som f.eks. Filmbib.

I utgangspunktet vil en registrering som nasjonal låner i Bibliotekkortet ikke gi tilgang til det lokale biblioteket. Den som har registrert seg får derfor beskjed når de har registrert seg om å kontakte biblioteket enten ved på gå inn i utlånsystemet ved hjelp av pin-koden eller ta kontakt med biblioteket på annen måte. Alle bibliofil-bibliotek kan godkjenne gjeste-lånere som lokale lånere. Andre kan gi tilgang når låneren tar kontakt. Lokale bibliotek bør oppfordre folk til å registrer seg digitalt og til å ta kontakt med det lokale biblioteket når de deler saken på nettsider og sosiale medier.

s Under er stegene i prosessen beskrevet:

  1. Gå til tjenestens hjemmeside på https://bibliotekkortet.no og trykk på knappen Registrer deg eller Registrer barnet ditt. Velg elektronisk ID og logg inn på vanlig måte.

  2. Nå er låner registrert og kan logge inn på et bibliotek med det nye lånenummeret og PIN/passord. For å bruke et biblioteks tjenester må man som regel lese og godkjenne bibliotekets lokale låneregler. Hvordan låneregler godtas varierer fra bibliotek til bibliotek. Det kan skje ved personlig oppmøte på biblioteket eller elektronisk:

  3. Låner har lest og godkjent de lokale lånereglene.

  4. Og kan bruke bibliotekets digitale tjenester (tilbudet vil variere fra bibliotek til bibliotek):