1.4. Digitalt Nasjonalt lånekort

Det digitale lånekortet er et fullverdig nasjonalt lånekort som lånere uten nasjonalt lånekort fra før kan få ved å registrere seg på https://nb.bib.no.

Tjenesten krever at man identifiserer seg ved hjelp av ID-Porten (MinID, Bank-ID, m.fl.).

Ordningen er beregnet på de som ikke har lånekort fra før av. De kan nå registrere seg digitalt, og benytte seg av bibliotekenes digitale tilbud. Som digital nasjonal låner har man tilgang til nasjonale bibliotektjenester som f.eks. Filmbib.

I utgangspunktet vil en registrering som nasjonal låner i Nasjonalt lånekort ikke gi tilgang til det lokale biblioteket. Den som har registrert seg får derfor beskjed når de har registrert seg om å kontakte biblioteket enten ved på gå inn i utlånsystemet ved hjelp av pin-koden eller ta kontakt med biblioteket på annen måte. Alle bibliofil-bibliotek kan godkjenne gjeste-lånere som lokale lånere. Andre kan gi tilgang når låneren tar kontakt. Lokale bibliotek bør oppfordre folk til å registrer seg digitalt og til å ta kontakt med det lokale biblioteket når de deler saken på nettsider og sosiale medier.

Under er stegene i prosessen beskrevet:

 1. Gå til tjenestens hjemmeside på https://nb.bib.no og trykk på knappen Trykk her for å bli låner.

 2. Det første av fire registreringsvinduer åpnes. De obligatoriske feltene (merket med rød stjerne) i første vindu brukes også for å sjekke om låneren allerede har et nasjonalt lånekort.

 3. Vindu to av fire, første del. Låner må ha epostadresse!

 4. Vindu to av fire fortsetter. Låner må angi en PIN-kode! Det er også mulig å legge inn et passord. Hvis man legger inn et passord er det det som må brukes ved senere innlogginger.

 5. Vindu to av fire, siste del. Låner må bekrefte å ha lest lånereglement og akseptere lagring av lånerdata! Trykk Fortsett og sjekk e-post for engangskode.

 6. Vindu tre av fire. Skriv inn tilsendt engangskode og trykk Bekreft.

 7. Velg autentiseringsmåte. (Vindu fire av fire).

 8. Låner har valgt BANKID PÅ MOBIL:

 9. BANKID PÅ MOBIL sender referanseord og låner følger opp på mobilen.

 10. Låner har fullført autentisering og får tildelt et nasjonalt lånenummer.

  Låner får også en velkomst-hilsen pr e-post:

 11. Nå er låner registrert og kan logge inn på et bibliotek med det nye lånenummeret og PIN/passord. Man må lese og godkjenne bibliotekets lokale låneregler:

 12. Låner har lest og godkjent de lokale lånereglene.

 13. Og kan bruke bibliotekets digitale tjenester (tilbudet vil variere fra bibliotek til bibliotek):